Kondisioner Mitsubihi Electric PLA-RP100BA / PUHZ-P100VKA

5576 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 10.0 - 11.2
Gücü (BTU): 36000
İş sahəsi (kv.m.): 100 - 115
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubihi Electric PLA-RP140BA / PUHZ-P140VKA

7013 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 14.5
Gücü (BTU): 48000
İş sahəsi (kv.m.): 140-180
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric MSZ/MUZ- EF35VGW

2598 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 3,5
Gücü (BTU): 12000
İş sahəsi (kv.m.): 35-45
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric MSZ/MUZ - EF25VGW

2196 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 2,5
Gücü (BTU): 9000
İş sahəsi (kv.m.): 25-35
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN60VGV

4694 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 6,1
Gücü (BTU): 24000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R - 407C
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN60VGB

4689 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 6,1
Gücü (BTU): 24000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN60VGW

4384 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 6,1
Gücü (BTU): 24000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN60VGR

4197 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 6,1
Gücü (BTU): 24000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN50VGV

4395 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,0
Gücü (BTU): 18000
İş sahəsi (kv.m.): 55-65
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN50VGB

4420 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,0
Gücü (BTU): 18000
İş sahəsi (kv.m.): 55-65
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN50VGW

4049 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,0
Gücü (BTU): 18000
İş sahəsi (kv.m.): 55-65
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner MITSUBISHI Electric MSZ/MUZ-LN50VGR

3997 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,0
Gücü (BTU): 18000
İş sahəsi (kv.m.): 55-65
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.