Multi sistem Mitsubishi electric SEZ-M50DA/PAC-YT52CRA

1386 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 18000
Gücü (kVt): 5.2
İş sahəsi (kv.m): 55-65
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi electric SEZ-M35DA/PAC-YT52CRA

1343 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 12000
Gücü (kVt): 3.5
İş sahəsi (kv.m): 35-45
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi electric SEZ-M25DA/PAC-YT52CRA

2195 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 9000
Gücü (kVt): 2.5
İş sahəsi (kv.m): 25-35
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi electric PLA-M100EA/PLP-6EA/PAC-YT52CRA

2530 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 32500
Gücü (kVt): 9.5
İş sahəsi (kv.m): 100-150
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi electric PLA-M71EA/PLP-6EA/PAC-YT52CRA

1977 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 27000
Gücü (kVt): 7.5
İş sahəsi (kv.m): 85-95
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi electric PLA-M60EA/PLP-6EA/PAC-YT52CRA

2020 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 24000
Gücü (kVt): 6.2
İş sahəsi (kv.m): 55-65
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi electric PLA-RP50BA/PLP-6BA/PAC-YT52CRA

1775 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 18000
Gücü (kVt): 5.0
İş sahəsi (kv.m): 55-65
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem MİTSUBİSHİ ELECTRİC MLZ-KP25VF/MLP-444W

1749 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 9000
Gücü (kVt): 2.5
İş sahəsi (kv.m): 25-35
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi electric SLZ-M60FA/SLP-2FALM

1758 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 24000
Gücü (kVt): 6.2
İş sahəsi (kv.m): 65-85
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi Electric SLZ-M50FA/SLP-2FALM

1596 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 18000
Gücü (kVt): 5.2
İş sahəsi (kv.m): 55-65
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SLP-2FALM

1350 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 12000
Gücü (kVt): 3.5
İş sahəsi (kv.m): 35-45
Freon tipi: R410A
İnverter: var

Multi sistem Mitsubishi Electric SLZ-M25FA/SLP-2FALM

1272 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (BTU): 9000
Gücü (kVt): 2.5
İş sahəsi (kv.m): 25-35
Freon tipi: R410A
İnverter: var