Kondisioner Mitsubishi Electric PLA-RP50BA/SUZ-KA50VA/PLP-6BA/PAC-YT52CRA

3944 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,6
Gücü (BTU): 18000 - 19000
İş sahəsi (kv.m.): 45-55
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitubishi Electric PLA-RP60BA/SUZ-KA60VA/PLP-6BA/PAC-YT52CRA

4274 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 6,3
Gücü (BTU): 22000
İş sahəsi (kv.m.): 55-65
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PLA-M71EA/SUZ-M71VA/PLP-6EA/PAC-YT52CRA

5668 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 7,1
Gücü (BTU): 24000 - 25000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PLA-SP100BA / PUHZ-SP100VHA / PLP-6BA / PAC-YT52CRA

5090 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 10.0 - 11.2
Gücü (BTU): 30000 -38000
İş sahəsi (kv.m.): 95-105
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric SLZ-M60L/SUZ-KA60VA/SLP-2FALM

3562 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 6,5
Gücü (BTU): 22000
İş sahəsi (kv.m.): 55-65
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PLA-RP50BA /SUZ-KA50VA/PLP-6BA/PAC-YT52CRA

3944 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,2
Gücü (BTU): 18000
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric SLZ-M35L/SUZ-KA35VA/SLP-2FALM

2584 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 3,5
Gücü (BTU): 12000
İş sahəsi (kv.m.): 35-45
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric SLZ-M25L/SUZ-KA25VA/SLP-2FALM

2380 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 2,5
Gücü (BTU): 9000
İş sahəsi (kv.m.): 25-35
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Heavy FDTC60VH / SRC60ZSX-W2

4891 M

Brend: Mitsubishi Heavy
Gücü (kVt): 6,5
Gücü (BTU): 22000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Heavy FDTC50VH / SRC50ZS-W2

3239 M

Brend: Mitsubishi Heavy
Gücü (kVt): 6,3
Gücü (BTU): 18000
İş sahəsi (kv.m.): 45-65
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Heavy FDTC35VH / SRC35ZSX-W2

2511 M

Brend: Mitsubishi Heavy
Gücü (kVt): 4,2
Gücü (BTU): 12000
İş sahəsi (kv.m.): 35-45
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Heavy FDTC25VH / SRC25ZSX-W2

2375 M

Brend: Mitsubishi Heavy
Gücü (kVt): 3,8
Gücü (BTU): 9000
İş sahəsi (kv.m.): 25-35
Freon tipi: R-32
İnvertor: Var
.