Kondisioner Mitsubishi Electric PSA-RP125KA / PUHZ-P125VKA

6401 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 12.5-14.0
Gücü (BTU): 42000 - 46000
İş sahəsi (kv.m.): 120
Freon tipi: R410A
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PSA-RP140KA / PUHZ-P140VKA

7344 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 14.5
Gücü (BTU): 48000
İş sahəsi (kv.m.): 150
Freon tipi: R410A
İnvertor: Var
.

Kondisioner Artel SIA1-F30HE

1802 M

Brend: ARTEL
Gücü (BTU): 30000
İş sahəsi (kv.m.): 80-100
Freon tipi: R410A
İnvertor: Yox
.

Kondisioner Artel STA1-F60HF

2720 M

Brend: ARTEL
Gücü (BTU): 60000
İş sahəsi (kv.m.): 180
Freon tipi: R410A
İnvertor: Yox
.

Kondisioner Artel STA1-F48HF

2550 M

Brend: ARTEL
Gücü (BTU): 48000
İş sahəsi (kv.m.): 150
Freon tipi: R410A
İnvertor: Yox
.

Kondisioner MDV 30000 BTU

0 M

Brend: MDV
Gücü (BTU): 30000
İş sahəsi (kv.m.): 140-160
Freon tipi: R-410
İnvertor: Yox
.

Kondisioner Gree 36000 BTU

2805 M

Brend: Gree
Gücü (BTU): 36000
İş sahəsi (kv.m.): 120
Freon tipi: R-410
İnvertor: Yox
.

Kondisioner AUX ASF -H 60A5/MR1 / ASF - H60A5 /R1

3035 M

Brend: AUX
Gücü (kVt): 17,5
Gücü (BTU): 60000
İş sahəsi (kv.m.): 180
Freon tipi: R-410
İnvertor: Yox
.

Kondisioner MDV MDFM-60ARMI

3655 M

Brend: MDV
Gücü (BTU): 60000
İş sahəsi (kv.m.): 180
Freon tipi: R-410
İnvertor: Yox
.

Kondisioner MDV MDFM-96 ARMI

5950 M

Brend: MDV
Gücü (BTU): 96000
İş sahəsi (kv.m.): 280
Freon tipi: R - 407C
İnvertor: Yox
.

Kondisioner MDV MDFM-24ARMI

2040 M

Brend: MDV
Gücü (kVt): 14.0
Gücü (BTU): 24000
İş sahəsi (kv.m.): 120-125
Freon tipi: R-410
İnvertor: Yox
.