Tərəfdaşlar

  Biz müştərilərimizin bizə olan münasibətini qiymətləndiririk, buna görə onlar üçün həmişə bizim mütəxəssislərimiz təmirə və ya kondisionerlərin almasına dair istənilən suallara görə telefon konsultasiyaları keçirirlər.