Kondisioner Mitsubishi Electric PLA-SP100BA / PUHZ-SP100VHA / PLP-6BA / PAC-YT52CRA

5090 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 10.0 - 11.2
Gücü (BTU): 30000 -38000
İş sahəsi (kv.m.): 95-105
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PEAD-SP71JA/SUZ-SA71VA/PAC-YT52CRA

4573 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 7,1
Gücü (BTU): 24000 - 25000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PEAD-M71Q/SUZ-KA71VA/PAC-YT52CRA

4573 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 8,0
Gücü (BTU): 25000 - 27000
İş sahəsi (kv.m.): 65-85
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PEAD-M100JA/PUHZ-P100VKA/PAC-YT52CRA

5736 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 10.0 - 11.2
Gücü (BTU): 36000
İş sahəsi (kv.m.): 95-105
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PEAD-M125JA/PUHZ-P125VKA/PAC-YT52CRA

6773 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 12.5-14.0
Gücü (BTU): 44000
İş sahəsi (kv.m.): 120-125
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PEAD-M140JA/PUHZ-P140VKA/PAC-YT52CRA

7667 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 14.0
Gücü (BTU): 48000
İş sahəsi (kv.m.): 125-140
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE/MUFZ-KJ50VE(Döşəmə tipli)

4599 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,2
Gücü (BTU): 18000
İş sahəsi (kv.m.): 45-55
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric MFZ-KA35VA/SUZ-KA35VA(Döşəmə tipli)

3169 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 3,5
İş sahəsi (kv.m.): 35-45
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric MFZ-KA25VA/SUZ-KA25VA(Döşəmə tipli)

2879 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 2,5
Gücü (BTU): 9000
İş sahəsi (kv.m.): 20-25
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric SLZ-M60L/SUZ-KA60VA/SLP-2FALM

3562 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 6,5
Gücü (BTU): 22000
İş sahəsi (kv.m.): 55-65
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric PLA-RP50BA /SUZ-KA50VA/PLP-6BA/PAC-YT52CRA

3944 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 5,2
Gücü (BTU): 18000
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.

Kondisioner Mitsubishi Electric SLZ-M35L/SUZ-KA35VA/SLP-2FALM

2584 M

Brend: Mitsubishi Electric
Gücü (kVt): 3,5
Gücü (BTU): 12000
İş sahəsi (kv.m.): 35-45
Freon tipi: R-410
İnvertor: Var
.