Toshiba xəta kodlati, Toshiba kondisionerlərin xata kodlari, Ehtiyyat hissələr, Kondisioner servisi

E01 - daxili blokun və idarəetmə panelinin əlaqə xətası
E02 - idarəetmə panelinin birləşməsində xətası
E03 - idarəetmə paneli ilə daxili blok arasında əlaqə xətası
E04 - daxili / xarici bölmənin əlaqə xətası
E06 - daxili bloka güc yoxdur, qarşılıqlı əlaqədə xəta, daxili və ya xarici bloklarin platasında əlaqə xətası və ya nasazlıq,
E07 - qarşılıqlı əlaqə xətası, temperatur sensoru SW30-2 nasazdır
E08 - daxili blokların ünvanlarının təkrarlanması
E09 - idarəetmə panelinin parametrləri xətası, idarəetmə paneli nasazdır
E10 - daxili blokun lplatası nasazdır
E12 - xarici / daxili blok və ya xarici blokda əlaqə xətası
E15 - daxili blokun plata xətası, qarşılıqlı əlaqə, enerji təchizatı, enerji müdaxiləsi
E16 - daxili blokların gücündə xəta, quraşdırma xətası və ya xarici blokun plata nasazdır
E18 - pultda enerji yoxdur, pult və ya daxili blokun lövhəsində nasazlıq var
E19 - xarici və daxili qurğular arasında əlaqə xətası, platanın nasazlığı
E20 - kabeli xətlər arasında bölün. " Parametrləri" bölməsində avtomatik ünvan təyini üsulu.
E23 - xarici blokun birləşməsində xəta, bu modeldə bir soyuducu dövrə varsa, yalnız bir xarici blok var
E25 - xarici blokun ünvanı təyin edilməyib
E26 - xarici blokun qoşulma xətası
E28 - xarici blokun ardıcıllığı xətası
E31 - xarici blokda plata bağlantısı xətası, platanın nasazlığı, qurma / müdaxilə
F01 - TCJ sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F02 - TC2 sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F03-Yanlış TC1 sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F04-TD1 sensorunun səhv qoşulması, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F05-TD2 sensor xətası
F06-TE1 sensorunun  qoşulma xətası, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F07 - Yanlış TL sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın  nasazlığı
F08 - TO sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F10-Yanlış TA sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F12 - TC1 sensor bağlantısı xətası, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F13 - güc IGBT modulu sensoru xətası
F15 - TL və TE1 sensorlarının quraşdırılması xətası, sensorların nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
F16 - yüksək / aşağı müqavimət sensorları Ps, Pd - əlaqə xətası, nasazlıq, plata nasazlığı
F23 - Ps / Pd sensorlar xətası, dörd yollu klapan, kompressor, SV4 dövrə plata xətası
F24 - yüksək təzyiq sensoru xətası Pd və ya lplata
F29 - Daxili blok platasında EEPROM xətası (daxili uçucu olmayan yaddaş).
F31 - enerji təchizatı xətası, enerji müdaxiləsi və ya xarici blokun plata xətası
H01 - təchizatı gərginliyi normadan yuxarı / aşağı, kompressor xətası, həddindən artıq yükləmə, plata xətası
H02 - təchizatı gərginliyi normadan yuxarı / aşağı, kompressor xətası, həddindən artıq yüklənmə, plata xətası, faza xətası,
H03 - cari sensor xətası, plata
H04 - kompressor, soyuducu, dövrə SV4, SV5, dörd yollu klapan xətası
H06 - aşağı təzyiq sensoru Ps 0,02 MPa təzyiq qeyd etdi
H07 - aşağı yağ səviyyəsinin qorunması
H08 - yağ səviyyəsinin temperaturu sensoru
H14 - 2 kompressor  xətası
H16 - yağ səviyyəsinin sensoru bağlıdır, maqnit keçid xətası, həddindən artıq cərəyan rölesi
L03 - xarici blok ünvan(parametr) xətası,
L04 - ünvan(parametr) xəttində səhv
L05 - daxili bölmənin prioritet xətası
L06 - daxili və xarici blokun prioritetinin göstəricilərində xəta
L07 - xarici blok ünvan(parametr) xətası
L08 - xarici blok ünvan(parametr) xətası
L09 - daxili bölmələrin güc parametrlərində xəta
L10 - xarici blok modelinin quraşdırılması xətası
L20 - şəbəkə adapter xətası
L28 - xarici blokların qoşulma xətası - bir sistemdə maksimum 4 ədəd, xarici bloklar arasında əlaqə xətası, plata nasazlığı
L29 - xarici qurğunun parametrləri xətası, UART xətası
L30 - daxili / xarici plata xətası
L31 - daxili plata xətası
P01 - fan motoru bloklanıb, fan motorunun elektrik kəsilməsi
P03 - qeyri-kafi soyuducu, dörd yollu klapanın xətası, TD1 sensoru, invertor, dövrə SV5, SV4
P04 - qeyri-kafi soyuducu, dörd yollu klapanın xətası, TD1 sensoru, invertor, dövrə SV5, SV4, SV2, ventilyator mühərriki bloklanıb, fan motorunun enerjisi kəsilib, dövrə doldurulub, xarici blokun platası nasazdır
P07 - təchizatı gərginliyi normadan aşağı / yuxarı, xarici fan xətası, güc modulunun soyuducu radiator xətası, güc modulunun temperatur sensoru xətası
P10-drenaj nasosunun, float sensorunun, daxili blokun platasının xətası
P12 - daxili fan motorunun xətası
P13 - maye soyuducu qaytarma xətası
P15 - soyuducu sızması
P17 - TD2 sensor xətası
P19 - dörd yollu klapan xətası
P20 - yüksək təzyiqdən qorunma
P22 - fan çatışmazlığı, platanın nasazlığı
P26 - kompressorun qısa qapanmasının qorunması

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

______________________________________________________________________________

 

 • E01 -ошибка соединения внутреннего блока и пульта управления
 • E02 - ошибка в соединении пульта управления
 • E03 - ошибка соединения пульта управления и внутреннего блока
 • E04 -ошибка соединения внутренний/внешний блок
 • E06 -нет питания внутреннего блока,ошибка межблочного соединения,ошибка подключения или неисправность платы внутреннего или наружного блоков,
 • E07 -ошибка межблочного соединения, неисправен термодатчик SW30-2
 • E08 -дублирование адресов внутренних блоков
 • E09 -ошибка установок пульта управления, пульт управления неисправен
 • E10 -неисправна плата внутреннего блока
 • E12 -ошибка соединения наружный/внутренний блок или соединения в наружном блоке
 • E15 -ошибка платы внутреннего блока,межблочного соединения,электропитания,помехи по питанию
 • E16 -ошибка по мощности внутренних блоков, ошибка уставок или неисправна плата внешнего блока
 • E18 -нет питания пульта, ошибка в соединении пульта или неисправна плата внутреннего блока
 • E19 -ошибка соединения наружного и внутреннего блоков, неисправность платы
 • E20 - разделите кабель между линиями. Метод автоматической настройки адреса в разделе «Настройка адреса».
 • E23 -ошибка в соединении наружных блоков, в этой модели только один внешний блок, если один контур хладагента
 • E25 -не присвоен адрес наружного блока
 • E26 -ошибка соединения наружных блоков
 • E28 -ошибка последовательности наружных блоков
 • E31 -ошибка соединения плат в наружном блоке, неисправность платы, наводки/помехи
 • F01 -неправильное соединение  датчика TCJ, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F02 -неправильное соединение  датчика TC2, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F03-неправильное соединение  датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F04-неправильное соединение  датчика TD1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F05-ошибка датчика TD2
 • F06-неправильное соединение  датчика TE1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F07-неправильное соединение  датчика TL, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F08-неправильное соединение  датчика TO, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F10-неправильное соединение  датчика TA, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F12-неправильное соединение  датчика TC1, неисправность датчика, неисправность внутренней платы
 • F13 -ошибка датчика силового IGBT модуля
 • F15 -ошибка установки датчиков TL и TE1, неисправность датчиков, неисправность внутренней платы
 • F16-датчики высокого/низкого сопротивления Ps, Pd-ошибка подключения, неисправность, неисправность платы
 • F23 -ошибка датчиков Ps/Pd,ошибка четырёхходового клапана, компрессора, платы контур SV4
 • F24 -ошибка датчика высокого давления Pd или платы
 • F29 -ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) платы внутреннего блока
 • F31-ошибка элетропитания,помехи по питанию или ошибка платы внешнего блока
 • H01 -напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы
 • H02 -напряжение питание выше/ниже нормы, ошибка компрессора, перегрузка,ошибка платы, ошибка фазировки,
 • H03 -ошибка датчика тока, платы
 • H04 -ошибка компрессора,хладагента, контура SV4,SV5, четырёхходоаого клапана
 • H06 -датчик низкого давления Ps зафиксировал давление 0.02 МПа
 • H07 -защита по низкому уровню масла
 • H08 -датчик температуры уровня масла
 • H14 -ошибка по компрессору 2
 • H16 -датчик уровня масла замкнут, ошибка магнитного переключателя, реле перегрузки по току
 • L03 -ошибка адреса наружного блока,
 • L04 -ошибка на линии адреса
 • L05 -ошибка приоритета внутреннего блок
 • L06 -ошибка показаний приоритета внутреннего блока и наружного блока
 • L07 -ошибка адреса внешнего блока
 • L08- ошибка адреса внешнего блока
 • L09 -ошибка в установках мощности внутренних блоков
 • L10 -ошибка установки модели внешнего блока
 • L20 -ошибка адаптера сети
 • L28 -ошибка соединения внешних блоков-максимально 4 блока в одной системе, ошибка соединений между внешними блоками, неисправность платы
 • L29 -ошибка установок для внешнего блока,ошибка UART
 • L30 -ошибка внутренней/внешней платы
 • L31 -ошибка внутренней платы
 • P01 -блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора
 • P03 -недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4
 • P04 -недостаточно хладагента,ошибка четырёхходового клапана, датчика TD1, инверторного преобразователя, контура SV5, SV4,SV2, блокирован двигатель вентилятора, обрыв питания двигателя вентилятора,перезаправлен контур,неисправна плата внешнего блока
 • P07 -напряжение питание ниже/выше нормы,ошибка внешнего вентилятора, ошибка радиатора охлаждения силового модуля, ошибка датчика температуры силового модуля
 • P10-ошибка дренажного насоса, поплавкового датчика, платы внутреннего блока
 • P12-ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
 • P13 -ошибка возвращения жидкого хладагента
 • P15 -утечка хладагента
 • P17 -ошибка датчика TD2
 • P19 - ошибка четырёхходового клапана
 • P20 - защита по высокому давленю
 • P22 - неисправность вентилятора, неисправность платы
 • P26 -защита по замыканию компрессора
 • P29 - заклинивание компрессора
 • P31 - ошибка внутренних блоков
 • C05 - ошибка посыла сигналов контроллера
 • C06 - ошибка приёма сигналов контроллера
 • C12 - ошибка интерфейса
 • P30 - дублирование адресов

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.