Toshiba xəta kodlati, Toshiba kondisionerlərin xata kodlari, Ehtiyyat hissələr, Kondisioner servisi

 • E01 - daxili blokun və idarəetmə panelinin əlaqə xətası
 • E02 - idarəetmə panelinin birləşməsində xətası
 • E03 - idarəetmə paneli ilə daxili blok arasında əlaqə xətası
 • E04 - daxili / xarici bölmənin əlaqə xətası
 • E06 - daxili bloka güc yoxdur, qarşılıqlı əlaqədə xəta, daxili və ya xarici bloklarin platasında əlaqə xətası və ya nasazlıq,
 • E07 - qarşılıqlı əlaqə xətası, temperatur sensoru SW30-2 nasazdır
 • E08 - daxili blokların ünvanlarının təkrarlanması
 • E09 - idarəetmə panelinin parametrləri xətası, idarəetmə paneli nasazdır
 • E10 - daxili blokun lplatası nasazdır
 • E12 - xarici / daxili blok və ya xarici blokda əlaqə xətası
 • E15 - daxili blokun plata xətası, qarşılıqlı əlaqə, enerji təchizatı, enerji müdaxiləsi
 • E16 - daxili blokların gücündə xəta, quraşdırma xətası və ya xarici blokun plata nasazdır
 • E18 - pultda enerji yoxdur, pult və ya daxili blokun lövhəsində nasazlıq var
 • E19 - xarici və daxili qurğular arasında əlaqə xətası, platanın nasazlığı
 • E20 - kabeli xətlər arasında bölün. " Parametrləri" bölməsində avtomatik ünvan təyini üsulu.
 • E23 - xarici blokun birləşməsində xəta, bu modeldə bir soyuducu dövrə varsa, yalnız bir xarici blok var
 • E25 - xarici blokun ünvanı təyin edilməyib
 • E26 - xarici blokun qoşulma xətası
 • E28 - xarici blokun ardıcıllığı xətası
 • E31 - xarici blokda plata bağlantısı xətası, platanın nasazlığı, qurma / müdaxilə
 • F01 - TCJ sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F02 - TC2 sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F03-Yanlış TC1 sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F04-TD1 sensorunun səhv qoşulması, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F05-TD2 sensor xətası
 • F06-TE1 sensorunun  qoşulma xətası, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F07 - Yanlış TL sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın  nasazlığı
 • F08 - TO sensorunun səhv bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F10-Yanlış TA sensor bağlantısı, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F12 - TC1 sensor bağlantısı xətası, sensorun nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F13 - güc IGBT modulu sensoru xətası
 • F15 - TL və TE1 sensorlarının quraşdırılması xətası, sensorların nasazlığı, daxili platanın nasazlığı
 • F16 - yüksək / aşağı müqavimət sensorları Ps, Pd - əlaqə xətası, nasazlıq, plata nasazlığı
 • F23 - Ps / Pd sensorlar xətası, dörd yollu klapan, kompressor, SV4 dövrə plata xətası
 • F24 - yüksək təzyiq sensoru xətası Pd və ya lplata
 • F29 - Daxili blok platasında EEPROM xətası (daxili uçucu olmayan yaddaş).
 • F31 - enerji təchizatı xətası, enerji müdaxiləsi və ya xarici blokun plata xətası
 • F01- təchizatı gərginliyi normadan yuxarı / aşağı, kompressor xətası, həddindən artıq yükləmə, plata xətası
 • H02 - təchizatı gərginliyi normadan yuxarı / aşağı, kompressor xətası, həddindən artıq yüklənmə, plata xətası, faza xətası,
 • H03 - cari sensor xətası, plata
 • H04 - kompressor, soyuducu, dövrə SV4, SV5, dörd yollu klapan xətası
 • H06 - aşağı təzyiq sensoru Ps 0,02 MPa təzyiq qeyd etdi
 • H07 - aşağı yağ səviyyəsinin qorunması
 • H08 - yağ səviyyəsinin temperaturu sensoru
 • H14 - 2 kompressor  xətası
 • H16 - yağ səviyyəsinin sensoru bağlıdır, maqnit keçid xətası, həddindən artıq cərəyan rölesi
 • L03 - xarici blok ünvan(parametr) xətası,
 • L04 - ünvan(parametr) xəttində səhv
 • L05 - daxili bölmənin prioritet xətası
 • L06 - daxili və xarici blokun prioritetinin göstəricilərində xəta
 • L07 - xarici blok ünvan(parametr) xətası
 • L08 - xarici blok ünvan(parametr) xətası
 • L09 - daxili bölmələrin güc parametrlərində xəta
 • L10 - xarici blok modelinin quraşdırılması xətası
 • L20 - şəbəkə adapter xətası
 • L28 - xarici blokların qoşulma xətası - bir sistemdə maksimum 4 ədəd, xarici bloklar arasında əlaqə xətası, plata nasazlığı
 • L29 - xarici qurğunun parametrləri xətası, UART xətası
 • L30 - daxili / xarici plata xətası
 • L31 - daxili plata xətası
 • P01 - fan motoru bloklanıb, fan motorunun elektrik kəsilməsi
 • P03 - qeyri-kafi soyuducu, dörd yollu klapanın xətası, TD1 sensoru, invertor, dövrə SV5, SV4
 • P04 - qeyri-kafi soyuducu, dörd yollu klapanın xətası, TD1 sensoru, invertor, dövrə SV5, SV4, SV2, ventilyator mühərriki bloklanıb, fan motorunun enerjisi kəsilib, dövrə doldurulub, xarici blokun platası nasazdır
 • P07 - təchizatı gərginliyi normadan aşağı / yuxarı, xarici fan xətası, güc modulunun soyuducu radiator xətası, güc modulunun temperatur sensoru xətası
 • P10-drenaj nasosunun, float sensorunun, daxili blokun platasının xətası
 • P12 - daxili fan motorunun xətası
 • P13 - maye soyuducu qaytarma xətası
 • P15 - soyuducu sızması
 • P17 - TD2 sensor xətası
 • P19 - dörd yollu klapan xətası
 • P20 - yüksək təzyiqdən qorunma
 • P22 - fan çatışmazlığı, platanın nasazlığı
 • P26 - kompressorun qısa qapanmasının qorunması

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02