SHIVAKI kondisioner xeta kodları

SHIVAKI kondisioner xeta kodları

 • E1- Sensoru zədələnmişdir
 • E2- otaq boru temperaturu ölçən sensor zədələnmişdır
 • E3- Daxili boru temperaturu sensoru xətalıdır 
 • E4- daxili blokun temperaturu sensoru xətalıdır 
 • E6- daxili blokun fanının zədələnmişdir
 • E7-xarici temperatur sensorunun nasazlığı
 • E8-yüksək təzyiq temperatur sensoru nasazlığı
 • E9-tezlik çevrilmə modulunun (inverter) nasazlığı
 • Ea-cari sensor nasazlığı
 • EE-xarici və ya daxili EEPROM-un (nəzarət lövhəsi) nasazlığı
 • EH-xarici bölmənin temperatur sensoru nasazlığı
 • Ef-xarici fan motorunun nasazlığı
 • Er- Kompressorun yüksək temperatur açarının nasazlığ
 • EU-gərginlik sensoru nasazlığı
 • Ed-daxili EEPROM-un nasazlığı (idarəetmə lövhəsi)
 • En-xarici qaz borusu temperatur borusu sensorunun nasazlığı
 • Ey-xarici maye borusunun temperatur sensorunun nasazlığı
 • EC-xarici ünsiyyətin qeyri-sabitliyi
 • PA-otaq işi münaqişəsi
 • P0-modul mühafizəsi
 • P1-aşağı gərginlikdən qorunma
 • P2-yüksək cərəyandan qorunma
 • P4-həddindən artıq istidən qorunma
 • P5-soyutma zamanı aşağı təzyiq sisteminin aşağı temperaturdan qorunması
 • P7-qızdırıldıqda yüksək təzyiqli borunun yüksək temperaturdan qorunması
 • P9-çevirici lövhənin qorunması
 • P8-Çox yüksək və ya çox aşağı xarici temperaturdan qorunma
 • F5-Kondensatorun yığılma qabı dolub
 • F2- Xarici  blokun xətası
 • F7 - cöl blokun yenilənmədən  qorunması
 • P6-Chip xətası
 • F8- qızdırmalı qorum
 • E0-Daxili və xarici blok xətaları
 • F9-Faza üç fazlı elektrik xətası
 • E5-xarici blok (boru temperaturu) sensor xətası
 • F3-yüksək təzyiqdən qorunma
  (“TIMER"  indikatoru, “RUN” indikatoru və “DEFRAST” indikatoru) 5Hz tezliyi ilə yanıb-sönür.
 • P3-kondensatorun əriməsi (irMERstilik rejimi)
  "defrost indikatoru" həmişə yanır
 • F4-aşağı təzyiq qorunması
 • No-məcburi soyutma (“RUN” indikatoru və “XƏBƏRDARLIQ” indikatoru )5 Hz tezliyində yanıb-sönür

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.