Samsung xeta kodlari

 

E464 - güc modulunun yüklənməsi

E461 -Kompressor işə düşmür

E473-bloklama xətası Kompressor sensoru ilə

E466 - DC  modulunun gərginliyində xəta baş verdi

E221-  hava temperaturu sensoru ilə əlaqədar xəta baş verdi

E416 - qızınma baş verdi

E251- temperatur sensorunda xəta baş verdi 

E468 Elektrik cərəyan sensöründa xəta baş verdi 

E465 - kompressor xətası

E237- İstilik sensorunda dolama xətası

E202 əlaqə müddəti (1 dəqiqə) müddəti bitdi

 E458- Fan xətası baş verdi

E471 - OTP xətası meydana gəldi

E467 - Kompressorun fırlanması baş verdi

Е440-operation condition secession low

E441-operation condition secession low

E469-DC-Link gerilim sensoru xəttası meydana gəldi

E462-I-trip error PEC Over current

E554- soyutma sızıntısı meydana gəldi

E472- Alternativ gərginliyin sıfırından keçməkdə xəta verdi

E556-Capacity Miss-Match

E121-daxili istilik sensoru qapalı / kəsilmişdir

E122-qapalı / qısamüddətli buxarlayıcı temperatur sensoru

E154- Daxili blokun fanının xətası baş verdi

E101-əlaqə müddəti (1 dəqiqə) aşılı

E186-MPI xətası