Samsung xeta kodlari, Samsung servisi, Samsung kondisionerlerin xata kodlari, Ehtiyyat hissələri

 • E464 - güc modulunun yenidən işəduşməsi 
 • E461 - kompressor işəduşmur
 • E473 - kompressor bloklanır
 • E466 - DC modulun gərginlik xətası
 • E221 - açıq hava temperaturu sensoru xətası
 • E416 - çox ısınma
 • E251 - temperaturun sensoru xətası
 • E468 - cari sensor xətası
 • E465 - kompressor xətası
 • E237 - temperaturun sensoru dolama xətası
 • E202 - cam əlaqəsi müddəti (1 dəqiqə)
 • E458 - Fan Xətası
 • E471 - OTP ətası
 • E467 - kompressor fırlanma xətası
 • E440 - əməliyyat şəraitinin ayrılması Aşağı
 • E441 - əməliyyat şəraitinin ayrılması Yüksək
 • E469 - DC Link Gerilim Sensoru xətası
 • E462 - I_Trip səhv / PFC Over current
 • E554 - soyuducu sızıntısı
 • E472 - AC voltaj sıfır keçid xətası
 • E556 - Capacity Miss-Match
 • E121 - qapalı hava istiliyi sensoru xesilib/ qapalıdır
 • E122 - buxarlayıcı temperaturun sensoru kəsilib / kəsilib
 • E154 - daxili blokun fan problemi
 • E101 - əlaqə müddəti ötmüş (1 dəqiqə)
 • E186 - MPI xəta

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

______________________________________________________________________________

 

 

 • E464 - перезагрузка по току силового модуля
 • E461 - не запускается компрессор
 • E473 - компрессор заблокирован
 • E466 - ошибка по напряжению DC модуля платы
 • E221 - ошибка датчика температуры наружного воздуха
 • E416 - перегрев
 • E251 - ошибка температурного датчика
 • E468 - ошибка датчика тока
 • E465 - ошибка компрессора
 • E237 - ошибка обмотки температурного датчика
 • E202 - стекло время соединения (1 мин)
 • E458 - ошибка вентилятора
 • E471 - ошибка OTP
 • E467 - ошибка вращения компрессора
 • E440 - operation condition secession Low
 • E441 - operation condition secession High
 • E469 - ошибка датчика напряжения DC-Link
 • E462 - I_Trip error / PFC Over current
 • E554 - утечка хладагента
 • E472 - ошбка пересечения нуля переменного напряженя
 • E556 - Capacity Miss-match
 • E121 - датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван
 • E122 - датчик температуры испарителя замкнут/оборван
 • E154 - ошбка вентлятора внутреннего блока
 • E101 - превышено время соединения (1 мин)
 • E186 - ошибка MPI

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.