Mitsubishi Heavy xeta kodlari, Mitsubishi Heavy kondisioner, Mitsubishi Heavy təmiri, Ehtiyyat hissə

 • E1 - qapalı vahidin çaplı elektron plitələrində baş verən bir qəza olub və ya var idinəzarət panelindəki səhvlər;
 • E2 - daxili birləşmələrin ünvanlarının təkrarlanması;
 • E3 - açıq ünsiyanın ünvanı səhvdir;
 • E5 - xarici yan nəzarət şurasında arızalar olub;
 • E6 - buxarlayıcı sensorun açıqlığı (bağlanması);
 • Е7 - daxili bir hissənin sensorunun açıq dövrə (bağlanması);
 • E8 - buxarlayıcı aşırı yüklənmə baş verdi;
 • E9 - drenaj nasosunda bir səhv;
 • Е10 - idarəetmə bloku ilə 16-dan artıq blok bağlıdır;
 • E11 - işğal olunmuş ünvana nəzarət panelinə birdən çox blok bağlıdır;
 • E12 - ünvanı parametrlərində səhvlər;
 • E14 - yanlış parametrlər aparıcı və köləli əlaqələr edilir;
 • E16 - daxili birləşmənin fanının işində arızalar olub;
 • E28 - idarəetmə paneli sensorunda arızalar olub;
 • E30 - açıq və daxili vahidlərin birləşməsində bir səhv baş verdi;
 • E31 - yanlış ünvan parametrlərinin həyata keçirilməsi;
 • E32 - bir tel qırılma meydana gəldi və ya faz sırası yanlışdır;
 • E33 - tel qaynaqlı qırılma baş verdi;
 • E34 - sarımın açılış mərhələsi;
 • E35 - sensor işləmə və ya temperaturun artması kondensator;
 • E36 - normadan yuxarı çıxan hava istiliyinin bir sapması var idi;
 • E37 - kondenserin temperatur səthində arızalar olub;
 • E38 - açıq hava istilik sensöründe arızalar olub;
 • E39 - boşaltma borusunun temperatur hissəciklərində arızalar olub;
 • E40 - sistemdə artan təzyiq;
 • E49 - təzyiqin azalması və ya soyuducu kifayət deyil;
 • E53 - emiş borusunun termistorunda arızalar olub;
 • E54 - aşağı təzyiq sensoru kəsildi;
 • E55 - kompressor daxilində termistor temperaturunda arızalar var;
 • E56 - güc sensörünün pozulması və ya pozulması tranzistor;
 • E57 - kifayət qədər soyuducu sayını;
 • E59 - kompressor başlamaz;
 • E60 - kompressorun yerləşdirilməsində bir səhv baş verdi;
 • E63 - daxili birimin təcili dayandırılması.

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

 

_____________________________________________________________

 

 • Е1 – произошел сбой в печатной плате внутреннего блока или возникли неисправности в пульте управления;
 • Е2 – произошло дублирование адресов внутренних блоков;
 • Е3 – адрес наружного блока является некорректным;
 • Е5 – возникли неисправности в плате управления наружного бока;
 • Е6 – произошел обрыв (замыкание) датчика испарителя;
 • Е7 – произошел обрыв (замыкание) сенсора внутреннего блока;
 • Е8 – произошла перегрузка испарителя;
 • Е9 – ошибка в работе дренажного насоса;
 • Е10 – с пультом управления соединены более 16-ти блоков;
 • Е11 – с пультом управления соединены более 1-го блока при занятом адресе;
 • Е12 – ошибки в настройках адресов;
 • Е14 – совершены неправильные настройки ведущих и ведомых соединений;
 • Е16 – возникли неисправности в работе вентилятора внутреннего блока;
 • Е28 – возникли неисправности в датчике пульта управления;
 • Е30 – возникла ошибка в соединении наружного и внутреннего блоков;
 • Е31 – осуществление неверной настройки адресов;
 • Е32 – возник обрыв провода или неверно выполнена последовательность фаз;
 • Е33 – произошел обрыв обмотки провода;
 • Е34 – произошло размыкание фазы обмотки;
 • Е35 – неисправности в работе датчика или повышение температуры в конденсаторе;
 • Е36 – произошло отклонение температуры выходного воздуха выше нормы;
 • Е37 – возникли неисправности в температурном датчике конденсера;
 • Е38 – возникли неисправности в температурном датчике наружного воздуха;
 • Е39 – возникли неисправности в температурном датчике нагнетательной трубы;
 • Е40 – произошло повышение давления в системе;
 • Е49 – произошло понижение давления или хладагента является недостаточно;
 • Е53 – возникли неисправности в термисторе всасывающей трубы;
 • Е54 – отсоединился датчик низкого давления;
 • Е55 – возникли неисправности в термисторе температуры внутри компрессора;
 • Е56 – возникли неисправности или обрыв температурного датчика силового транзистора;
 • Е57 – недостаточное число охлаждающей жидкости;
 • Е59 – не осуществляется запуск компрессора;
 • Е60 – возникла ошибка в позиционировании компрессора;
 • Е63 – произошло аварийное отключение внутреннего блока.

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.