Mitsubishi Heavy xeta kodlari, Mitsubishi Heavy kondisioner, Mitsubishi Heavy təmiri, Ehtiyyat hissə

 • E1 - daxili blokun dövrə platasında və ya idarəetmə panelində nasazlıq baş verdi;
 • E2 - daxili blokların ünvanlarının təkrarlanması var idi;
 • E3 - xarici blokun ünvanı xətalıdı;
 • E5 - xarici tərəfin idarəetmə platasında nasazlıqlar var idi;
 • E6 - buxarlandırıcı sensorun açıq (qısa qapanması) baş verdi;
 • E7 - daxili blokun sensorunda fasilə (qısa qapanma) var idi;
 • E8 - buxarlandırıcının həddindən artıq yüklənməsi baş verdi;
 • E9 - drenaj nasosunun işində xəta;
 • E10 - idarəetmə panelinə 16-dan çox blok qoşulmuşdur;
 • E11 - ünvan işğal edildikdə 1-dən çox blok idarəetmə panelinə qoşulur;
 • E12 - ünvan parametrlərində xəta;
 • E14 - master və qul əlaqələrinin səhv parametrləri edildi;
 • E16 - daxili blokun fanının işində nasazlıqlar var idi;
 • E28 - idarəetmə panelinin sensorunda nasazlıqlar var idi;
 • E30 - xarici və daxili bölmələrin birləşməsində səhv baş verdi;
 • E31 - ünvan parametrləri xətası
 • E32 - tel qırıldı və ya faza ardıcıllığı xəta yerinə yetirildi;
 • E33 - telin sarımında bir fasilə var;
 • E34 - sarımın fazası açıldı;
 • E35 - sensorun işində nasazlıqlar və ya kondensatorda temperaturun artması;
 • E36 - çıxış havasının temperaturunda normadan yuxarı bir sapma var;
 • E37 - kondensatorun temperatur sensorunda nasazlıqlar var;
 • E38 - xarici hava temperaturu sensorunda nasazlıqlar var;
 • E39 - boşaltma borusunun temperatur sensorunda nasazlıqlar var idi;
 • E40 - sistemdə təzyiqdə artım var;
 • E49 - təzyiqdə azalma baş verdi və ya soyuducu kifayət deyil;
 • E53 - emiş borusunun termistorunda nasazlıqlar var idi;
 • E54 - aşağı təzyiq sensoru ayrıldı;
 • E55 - kompressorun içərisində temperatur termistorunda nasazlıqlar var;
 • E56 - güc tranzistorunun temperatur sensorunda nasazlıqlar və ya fasilə var;
 • E57 - qeyri-kafi miqdarda soyuducu;
 • E59 - kompressor işə düşmür;
 • E60 - kompressorun yerləşdirilməsində xəta baş verdi;
 • E63 - daxili blokun təcili bağlanması baş verdi.

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

 

_____________________________________________________________

 

 • Е1 – произошел сбой в печатной плате внутреннего блока или возникли неисправности в пульте управления;
 • Е2 – произошло дублирование адресов внутренних блоков;
 • Е3 – адрес наружного блока является некорректным;
 • Е5 – возникли неисправности в плате управления наружного бока;
 • Е6 – произошел обрыв (замыкание) датчика испарителя;
 • Е7 – произошел обрыв (замыкание) сенсора внутреннего блока;
 • Е8 – произошла перегрузка испарителя;
 • Е9 – ошибка в работе дренажного насоса;
 • Е10 – с пультом управления соединены более 16-ти блоков;
 • Е11 – с пультом управления соединены более 1-го блока при занятом адресе;
 • Е12 – ошибки в настройках адресов;
 • Е14 – совершены неправильные настройки ведущих и ведомых соединений;
 • Е16 – возникли неисправности в работе вентилятора внутреннего блока;
 • Е28 – возникли неисправности в датчике пульта управления;
 • Е30 – возникла ошибка в соединении наружного и внутреннего блоков;
 • Е31 – осуществление неверной настройки адресов;
 • Е32 – возник обрыв провода или неверно выполнена последовательность фаз;
 • Е33 – произошел обрыв обмотки провода;
 • Е34 – произошло размыкание фазы обмотки;
 • Е35 – неисправности в работе датчика или повышение температуры в конденсаторе;
 • Е36 – произошло отклонение температуры выходного воздуха выше нормы;
 • Е37 – возникли неисправности в температурном датчике конденсера;
 • Е38 – возникли неисправности в температурном датчике наружного воздуха;
 • Е39 – возникли неисправности в температурном датчике нагнетательной трубы;
 • Е40 – произошло повышение давления в системе;
 • Е49 – произошло понижение давления или хладагента является недостаточно;
 • Е53 – возникли неисправности в термисторе всасывающей трубы;
 • Е54 – отсоединился датчик низкого давления;
 • Е55 – возникли неисправности в термисторе температуры внутри компрессора;
 • Е56 – возникли неисправности или обрыв температурного датчика силового транзистора;
 • Е57 – недостаточное число охлаждающей жидкости;
 • Е59 – не осуществляется запуск компрессора;
 • Е60 – возникла ошибка в позиционировании компрессора;
 • Е63 – произошло аварийное отключение внутреннего блока.

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.