MDV xeta kodlari, MDV kondisioner, Klima arza kodlari, MDV kondisionerler satisi, Ehtiyyat Hisseleri

       Daxili vahidə səhvlərin göstərilməsi

 • E0- EEPROM'u oxuyan səhv
 • E1- Hata birləşməsi
 • E2- Faza və sıfır bloklardakı (sinxronizasiya) əlaqənin düzgünlüyündə olan problemlər
 • E3- Daxili vahidin fan motorunun sürətini oxumaq səhvidir
 • E5- Dış üniteli temperaturlu sensorlar səbəbiylə səhv.
 • E6-daxili ünitədə temperatur sensoru ilə səhv
 • P0- İnverter modulunun mühafizəsi aktivləşdirilmişdir.
 • Yüksək və ya aşağı tədarük zonasında P1-qorunması
 • P2- Kompressor qızdırmaqdan qorunması
 • P3- Kompressor aşırma təhlükəsizliyi
 • P4- Güc konvertoru modulunun qorunması
 • P5- Çatışmazlıq Modu

     Xarici ünsiyyətdə zərər kodları

 • E0- EEPROM'u oxuyan səhv
 • E1- 1 daxili ünitenin temperatur sensörleri tərəfindən səhv
 • E2- 2 saylı daxili ünitenin temperatur sensörleri tərəfindən səhv
 • E3- 3 nömrəli daxili ünitenin temperatur sensörleri tərəfindən səhv
 • E4- Dış ünitenin temperatur sensörleri tərəfindən səhv
 • E5- Yüksək və ya aşağı gərginlikdə qorunma
 • E6- 4 nömrəli daxili qurğunun istilik sensörleri tərəfindən səhv
 • E7- nəzarət və invertör lövhələri arasında əlaqə yoxdur
 • P0- Kompressor aşırımı qorunması
 • P4-M4OCi üçün yüksək təzyiqli qoruma
 • P2- Yalnız M4Oci üçün aşağı təzyiqli qoruma
 • P3- Kompressorun çox vaxt axından qorunması
 • P4- İnverter modulunun mühafizəsi aktivləşdirilmişdir.
 • P5- Aşağı açıq hava temperaturu 7C üçün qorunma
 • P6- Yüksək kondensasiya temperaturunun qorunması
 • P7-Qoruğu
 • P8- Qoruğu

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

______________________________________________________________________________

 

 

     Индикация ошибок на внутреннем блоке

 • E0- Ошибка чтение EEPROM
 • E1- Ошибка межблочного соединение
 • E2- Проблемы в правильности подключение фазы и ноля по блокам ( рассинхронизация)
 • E3- Ошибка чтения скорости мотора вентилятора внутреннего блока
 • E5- Ошибка по датчикам температур наружного блока
 • E6-Ошибка по датчикам температур внутреннего блока
 • P0- Сработала защита модуля инвертера
 • P1- Защита по высокому или низкому напряжению питания
 • P2- Защита по перегреву компрессора
 • P3- Защита от повышенного тока компрессора
 • P4- Защита модуля силового преобразователя
 • P5- Конфликт режимов работы

Коды неисправностей на внешнем блоке

 • E0- Ошибка чтение EEPROM
 • Е1- Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №1
 • Е2- Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №2
 • Е3- Ошибка по датчикам температур внутреннего блока №3
 • Е4- Ошибка по датчикам температур наружного блока
 • Е5- Защита по высокому или низкому напряжению питания
 • Е6- Ошибка по датчикам температур внутреннего блока № 4
 • Е7- Нет связи между платами управления и инвертера
 • Р0- Защита по перегреву компрессора
 • Р1- Защита по высокому давлению только для M4OCi
 • P2- Защита по низкому давлению только для M4Oci
 • Р3- Защита от повышенного тока компрессора
 • Р4- Сработала защита модуля инвертера
 • Р5- Защита по низкой температуре наружного воздуха 7С
 • Р6- Защита по высокой температуре конденсации
 • Р7- Резерв
 • Р8- Резерв

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.