MDV xeta kodlari

E0 EEPROM parameter error proqram təminatı ilə mikrosxem  səhvi
E1 Indoor / outdoor units communication protection Kondisionerin çöl və iç blokları arasında əlaqə yoxdur
E2 Zero-crossing signal error   cari sızıntısı sıfır
E3 Fan speed out of control Fan sürəti sensorundan heç bir siqnalı yoxdur (Hall sensoru)
E5 Open or short circuit of outdoor temperature sensor çöl blok temperaturunun sensoru qapalı və ya kəsilmişdir
E6 Open or short circuit of room or evaporator temperature sensor Buxarlayıcı temperatur sensoru qapalı və ya kəsilmişdir
P0 IGBT over-strong current protection İnverterin güc modulunun aşırı akkumulyatorlu qoruyucusu işə düşub
P2 Over voltage or too low voltage protection Artıq və ya aşağı təchizatı gərginliyi
P4 Inverter compressor drive error kompressorun işə düşmə xətası