HITACHI xəta kodları

01 cihaz qorunması (iç blok)
02 cihaz qorunması (cöl blok)
03 iç və çöl birləşmə arasında  əlaqə hatası
05 fazlı line xətası
08 kompressor qızdırmaq
11 hava giriş termistoru
12 hava axını termistoru
13 don qoruyucu termistor
20 kompressor termistoru
22 mühit temperaturu termistoru
24 Defrost termistoru
25 kondenser temperatur termistoru
38 PCB mühafizəsi
41 Soyutma zamanı həddindən artıq yüklərin qorunması
42 Isitmədə  qızdırmaq qorunması