HITACHI xəta kodları, HİTACHİ kondisionerlerin xata kodlari, HİTACHİ umumi kondisionerler servisi

 • 01 cihaz qorunması (iç blok)
 • 02 cihaz qorunması (cöl blok)
 • 03 iç və çöl birləşmə arasında  əlaqə xətası
 • 05 fazlı line xətası
 • 08 kompressor qızdırmaq
 • 11 hava giriş termistoru
 • 12 hava axını termistoru
 • 13 don qoruyucu thermistor
 • 20 kompressor termistoru
 • 22 mühit temperaturu termistoru
 • 24 Defrost termistoru
 • 25 kondenser temperatur termistoru
 • 38 PCB mühafizəsi
 • 41 Soyutma zamanı həddindən artıq yüklərin qorunması
 • 42 Isitmədə  qızdırmaq qorunması

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

______________________________________________________________________________

 

 • 01 защита устройства (внутренний блок)
 • 02 Устройство защиты (блочный блок)
 • 03 ошибка соединения между внутренним и наружным соединениями
 • 05 Ошибка фазовой линии
 • 08 компрессорное отопление
 • 11 термисторов воздухозаборника
 • 12 термистор воздушного потока
 • 13 защитных термисторов
 • 20 компрессорных термисторов
 • 22 термистора температуры окружающей среды
 • 24 Термистор оттаивания
 • 25 термистор температуры конденсатора
 • 38 Защита печатной платы
 • 41 Защита от перегрузки при охлаждении
 • 42 Теплозащита в отоплении

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.