Haier xəta kodlari, Haier kondisioner xata kodlari, Haier kondisionerlerin satisi, Haier servisi

 • E0 - Qüsurlu kondensat boşaltma funksiyası.
 • E1 - Kompressor təzyiqə məruz qalır.
 • E2 - daxili ünitənin istilik mübadiləsi buzla örtülmüşdür.
 • E3 - kompressorda kifayət qədər təzyiq.
 • E4 - Kompressor aşırılıb.
 • E5 - Yüklənmənin artması səbəbindən Kompressor işə salınır.
 • E6 - bloklar arasında əlaqə yoxdur.
 • E7 - Daxili modul konsoldan əmrlərə cavab vermir.
 • E8 - Daxili modulun mühərrik həddini aşması.
 • F0 - Otaqdakı istilik sensoru söndürülmüşdür.
 • F1 - Daxili modulun istilik mübadilə cihazının istilik sensoru söndürülmüşdür.
 • F2 - Dış ünitenin istilik mübadilə cihazının istilik sensoru söndürülmüşdür.
 • F3 - Dış hava istilik sensoru söndürülmüşdür.
 • F4 - hava təchizatı üzrə istilik sensoru kəsildi.
 • FF - elektrik kəsildi.

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

 

_____________________________________________________________

 

 • E0 -   Нарушение функции отвода конденсата.
 • E1 - В компрессоре повышено давление.
 • E2 - Теплообменник внутреннего модуля покрылся льдом.
 • E3 - Недостаточное давление в компрессоре.
 • E4 - Перегрев компрессора.
 • E5 - Компрессор отключен в связи с повышенной нагрузкой.
 • E6 - Нет связи между блоками.
 • E7 - Не отвечает внутренний модуль на команды с пульта.
 • E8 - Перегрузка электромотора внутреннего модуля.
 • F0 - Отключился термодатчик температуры в комнате.
 • F1 - Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля.
 • F2 - Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля.
 • F3 - Отключился уличный термодатчик.
 • F4 - Отключился термодатчик на подаче воздуха.
 • FF - Нарушена подача электричества.

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.