Gree xeta kodlari

E1 Kompressor yüksək təzyiqli qoruma
E2 Daxili bıolda soyuqdan qorunma
E3 Kompressor aşağı təzyiqli qoruma
E4 Kompressor istiliyinin qorunması
E5 Kompressorların aşırı yüklənməsinin qorunması
E6 Əlaqə çatışmazlığı
F0 Daxili blok mühit temperaturu sensoru xətası
F1 Daxili blok aşağı giriş borusu temperaturu sensoru xətası
F2 Daxili blok aşağı boru orta temperatur sensor işləməsi
F4 xarici blok ətraf temperaturu sensoru xətası
F7 xarici blok aşağı çıxış borusu temperatörünün işləmə xətası
FA Yağ temperaturu sensoru 2 (rəqəmsal) işləmə
Fd Aşağı təzyiq sensoru xətası