GCHV xeta kodlari

GCHV xeta kodlari

 • E0 - Xarici qurğular arasında əlaqə xətası
 • E1 - Faza ardıcıllığı xətası
 • E2 - ODU və IDU arasında rabitə xətası
 • E4 - Ətraf temperaturu və ya boru temperaturu sensoru xətası
 • E6 - Kondensator temperatur sensoru xətası
 • E8 - Xarici blok ünvanının təyini xətası
 • H0 DSP və 0547 xətası arasında əlaqə
 • H1 0547 və 0537 arasında əlaqə xətası
 • H2 Köməkçi xarici blokun azaldılması xətası
 • H3 Yardımçı xarici qurğunun artım xətası
 • H4 P6 yarım saat ərzində 3 dəfə baş verərsə, H4 göstərəcək.(Elektrik enerjini kəsmək lazımdır)
 • P2 yarım saat ərzində 3 dəfə baş verərsə, H5-i göstərəcək. (Elektrik enerjini kəsmək lazımdır)
 • H6 P4 100 dəqiqə ərzində 3 dəfə baş verərsə, H6 göstərəcək.(Elektrik enerjini kəsmək lazımdır)