Electrolux xəta kodlari, Electrolux kondisioner xata kodlari, Electrolux kondisionerin satislari

 • E1 - Yüksək təzyiq qoruması işə düşdü
 • E2 - Daxili blokun dondan qorunması işə düşdü
 • E3 - Aşağı təzyiq qoruması işə düşdü
 • E4 - Kompressorun boşalma temperaturunun qorunması işə düşdü
 • E5 - Həddindən artıq cərəyan qorunması işə düşdü
 • E6 - Xarici və daxili bloklar arasında əlaqə yoxdur (səhv rabitə xətti)
 • E7 - Daxili blokların müəyyən edilmiş iş rejimlərinin ziddiyyəti
 • E8 - Daxili blokların həddindən artıq yüklənməsindən qorunma
 • E9 - Drenaj vannasının daşmasına qarşı qorunma (quraşdırılmış drenaj nasosu olan modellər üçün)
 • F0 - Ətraf mühitin temperaturu sensorunun nasazlığı (daxili blok)
 • F1 - Daxili blokun istilik dəyişdiricisinin girişindəki temperatur sensorunun nasazlığı
 • F2 - Daxili blokun istilik dəyişdiricisinin orta hissəsinin temperatur sensorunun nasazlığı
 • F3 - Daxili blokun istilik dəyişdiricisinin çıxışındakı temperatur sensorunun nasazlığı
 • F4 - Xarici blokun ətraf mühitin temperaturu sensorunun nasazlığı
 • F5 - Xarici blokun istilik dəyişdiricisinə girişdə temperatur sensorunun nasazlığı
 • F6- Xarici blokun istilik dəyişdiricisinə girişdə temperatur sensorunun nasazlığı
 • F7 - Xarici blokun istilik dəyişdiricisinin çıxışındakı temperatur sensorunun nasazlığı
 • F8 - 1-ci kompressorun boşalma temperaturu sensorunun nasazlığı (sabit tezlikli kompressor)
 • F9 - 2-ci kompressorun boşaltma borusundakı temperatur sensorunun nasazlığı (Digital Scroll kompressoru)
 • FA - 1-ci kompressorun krank karterinin temperatur sensorunun nasazlığı (sabit tezlikli kompressor)
 • Fb - 2-ci kompressorun krank karterinin temperatur sensorunun nasazlığı (Digital Scroll kompressoru)
 • Fc - Yüksək təzyiq sensorunun nasazlığı
 • Fd - Aşağı təzyiq sensorunun nasazlığı
 • Eh - Əlavə elektrik qızdırıcısının nasazlığı

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

 

 

 • E1 - Сработала защита по высокому давлению
 • E2 - Сработала защита внутреннего блока от обмерзания
 • E3 - Сработала защита по низкому давлению
 • E4 - Сработала защита компрессора по температуре нагнетания
 • E5 - Сработала защита от перегрузки по току
 • E6 - Нет обмена данными между наружным и внутренним блоками (неисправность линии коммуникации)
 • E7 - Конфликт установленных режимов работы внутренних блоков
 • E8 - Защита от перегрузки вентилятора внутреннего блока
 • E9 - Защита от переполнения дренажной ванны (для моделей со встроенным дренажным насосом)
 • F0 - Неисправность датчика температуры окружающего воздуха (внутренний блок)
 • F1 - Неисправность датчика температуры на входе теплообменника внутреннего блока
 • F2 - Неисправность датчика температуры средней части теплообменника внутреннего блока
 • F3 - Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника внутреннего блока
 • F4 - Неисправность датчика окружающей температуры наружного блока
 • F5 - Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник наружного блока
 • F6- Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник наружного блока
 • F7 - Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника наружного блока
 • F8 - Неисправность датчика температуры нагнетания 1-го компрессора (компрессор с фиксированной частотой)
 • F9 - Неисправность датчика температуры на трубе нагнетания 2-го компрессора (компрессор Digital Scroll)
 • FA - Неисправность датчика температуры картера 1-го компрессора (компрессор с фиксированной частотой)
 • Fb - Неисправность датчика температуры картера 2-го компрессора (компрессор Digital Scroll)
 • Fc - Неисправность датчика высокого давления
 • Fd - Неисправность датчика низкого давления
 • Eh - Неисправность дополнительного электронагревателя

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.