DAIKIN xeta kodlari

A0: Daxili blokun  təhlükəsizlik cihazlarının olmaması
A3: Daxili blok PCB çatışmazlığı
A4: Daxili  blok drenaj səviyyəsinin idarə edilməsi sisteminin xətası
A6: Daxili blok fan motorunun aşırı yükləmə faizi
A7: Daxili birləşmənin əyləc qapalı mühərriki pozulması
A9: Daxili genişləndirici vana hərəkət hissəsinin olmaması
AF: daxili blok  drenaj səviyyəsinin yuxarı həddi
AJ: Daxili blokun  qabiliyyətini aşkarlayan fay
C4: Daxili blokun termokuplunun olmaması
C5: Daxili blokun termistorunun işləməsi
C9: Daxili hava giriş havasının aralıq qabiliyyəti
CJ: Daxili blokdan uzaqdan idarə olunan termostad sensoru çatışmazlığı
E0: Dış üniteli təhlükəsizlik cihazı aktivləşdirildi
E1: Xarici blok  PCB çatışmazlığı
E3: Yüksək təzyiqli keçid olan xarici blok
E4: Xarici blok aşağı təzyiq keçişi aktivləşdirildi
E9: Dəyişdirmə valfının hərəkət hissəsinin olmaması
F3: Basma  borusundakı anormal temperatur
H9:Xarici blok açıq termistorunun işləməsi
J3: Xarici blok boşaltma borusu termistor çatışmazlığı
J5: Xarici blok çəkmə borusu termistoru xətası
J6: Xarici blok istilik eşanjörü termistoru xətası
EN:Xarici blok təzyiq borusu təzyiq sensoru xətası
JC: Xarici blok emiş borusu təzyiq sensoru xətası
JH: Xarici blok yağ temperaturu termistoru xətası
U0: Soğutucu çatışmazlığı və ya genişləndirici valve çatışmazlığı səbəbindən aşağı təzyiqin azalması
U1: Ters faza (fazın dəyişdirilməsi mərhələsi)
U2: Gərginlik və ya təchizatı çatışmazlığı
U4: Daxili ədədlər arasında əlaqə xətası
U5: Uzaqdan idarəetmə ilə daxili ünsiyyət arasındakı əlaqə xətası
U7: Xarici ədədlər arasında əlaqə xətası
U8: master və kölə nəzarətçilər arasında əlaqə xətası
U9: eyni sistemdə daxili və xarici birləşmələr arasındakı əlaqə çatışmazlığı
UA: Daxili ədədlərin həddindən artıq sayı
UC: mərkəzi uzaqdan idarəetmə ünvanı çıxarmaq
UF: Sıxanmışı soyuducu sistemi, kabelsiz uyğunsuzluq
UH: Sistem çatışmazlığı
L4: Xarici blok invertör soğutucu flare temperatur artımı
L5: Dəyişən vahid çevirici aşırı cərəyan
L8: Xarici blok çeviricinin termostat sensor kompressorunun yüklənməsi
L9: Xarici blok ters çevrilmiş kompressor kilidlənməsi
LC: Dəyərli vahid invert və PCB uğursuzluq nəzarət
P1: Xarici vahid invertör dalğasının qorunması
P4: Xarici blok invertörün soğutucu kanatlarının temperaturu yükseltecek sensor xətası