ARTEL xəta kodları

ARTEL kondisionerlərinin xəta (arıza) kodları 
       xəta kodları – Kondisioner sistemindəki arızalar halında xəta kodları yandırılmalıdır.AURORA"HA",GLORIA "HG",MONTANA "HM" modelləri üçün qəzalı xətalarının kodları 
Kondisioner növü Divar tipli
Kondisionerin modeli AURORA "HA",GLORIA "HG",MONTANA "HM"
Ekranda xəta kodları Xətaların  təsviri           Mümkün səbəblər
Е0 Cərəyanın (kompressorun Sərf edilən cərəyanı yüksək (kompressorun Yüksək amperaj-ı)) axınının qoruyucu qurğusu işlədi - Elektrik şəbəkəsində aşağı gərginlik
- Kompressorun əlaqəsinin pis birləşməsi
Е1 Daxili blokun istilikdəyişənində havanın № 1-i temperaturunun tənzimçisinin nasazlığı. (tənzimçi - damcı) -Tənzimçi nasazdır və ya pis birləşdirilmişdir
Е2 Daxili blokun istilikdəyişəninin № 2-i temperaturunun tənzimçisinin nasazlığı. (tənzimçi - mis) -Tənzimçi nasazdır və ya pis birləşdirilmişdir
Е4 Az soyuducu amil -Soyuducu amilin (freon) itkisi. Kondisioner sisteminə freonun əlavə tökməsi tələb olunur
- Boru sarıması normalardan daha uzun
- Daxili blokun filtri zibillənmişdir. Filtrin təmizləməsi tələb olunur
Е7 Daxili blokun ventilyatorunun motoruyla problem Daxili blokun ventilyatorunun motorunun pazlaması
Borubalı ventilyator vurulmuşdur. tozdan təmizləmək lazımdır.
Mühərrik idarənin (idarə etmənin) ödəməsinə pis birləşdirilmişdir.