ARTEL xəta kodları, ARTEL sərfəli qiymətlər, Artel rəsmi nümayəndsi, ARTEL kondisionerləri

E0-Cari axın qoruyucusu işə düşdü (Kompressor cərəyanı yüksəkdir (Kompressor amperi yüksək)

-Şəbəkədə aşağı gərginlik

- Zəif kompressor əlaqəsi

E1-Daxili blokun istilik dəyişdiricisində №1 hava temperaturu sensorunun nasazlığı. (damcı sensoru)

- Sensor nasazdır və ya zəif qoşulmuşdur

E2-Daxili blokun istilik dəyişdiricisinin 2 nömrəli temperatur sensorunun nasazlığı. (sensor - mis)

- Sensor nasazdır və ya zəif qoşulmuşdur

E4-Soyuducu kifayət deyil

- Soyuducu (freon) sızması Kondisioner sistemində freonun əlavə edilməsini tələb edir.
- Boru kəməri normaldan uzundur
- Daxili blokun filtri tıxanıb. Filtr təmizlənməsi tələb olunur

 E7-Daxili fan motorunda problem

Daxili fan motoru ilişib

Boru tipli fan tıxanmışdır. Kirdən təmizlənməlidir.

Motor idarəetmə platası düzgün qoşulmayıb.

 

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Е0-Сработало защитное устройство потока тока (Потребляемый ток компрессора высокое (Высокий ампераж компрессора)

-Низкое напряжение в электросети

-Плохое соединение контакта компрессора

Е1-Неисправность датчика температуры № 1 воздуха на теплообменнике внутреннего блока. (датчик- капелька)

-Датчик неисправен или плохо подсоединен

Е2-Неисправность датчика температуры № 2 теплообменника внутреннего блока. (датчик- медная)

-Датчик неисправен или плохо подсоединен

Е4-Недостаточно хладагента

-Утечка хладагента (фреона).Требуется доливка фреона в систему кондиционера
-Трубная обвязка длиннее нормы
-Засорен фильтр внутреннего блока. Требуется очистка фильтра

 E7-Проблема с мотором вентилятора внутреннего блока

Заклинивание мотора вентилятора внутреннего блока

Трубчатый вентилятор забит. Следует очистить от грязи.

Двигатель плохо подсоединен к платеуправленя.

 

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.