ARTEL xəta kodları, ARTEL sərfəli qiymətlər, Artel rəsmi nümayəndsi, ARTEL kondisionerləri

  • Е0

Cərəyanın (kompressorun Sərf edilən cərəyanı yüksək (kompressorun Yüksək amperaj-ı)) axınının qoruyucu qurğusu işlədi

- Elektrik şəbəkəsində aşağı gərginlik
- Kompressorun əlaqəsinin pis birləşməsi

  • Е1

Daxili blokun istilikdəyişənində havanın № 1-i temperaturunun tənzimçisinin nasazlığı. (tənzimçi - damcı)

-Tənzimçi nasazdır və ya pis birləşdirilmişdir

  • Е2

Daxili blokun istilikdəyişəninin № 2-i temperaturunun tənzimçisinin nasazlığı. (tənzimçi - mis)

-Tənzimçi nasazdır və ya pis birləşdirilmişdir

  • Е4

Az soyuducu amil

-Soyuducu amilin (freon) itkisi. Kondisioner sisteminə freonun əlavə tökməsi tələb olunur
- Boru sarıması normalardan daha uzun
- Daxili blokun filtri zibillənmişdir. Filtrin təmizləməsi tələb olunur

  • Е7

Daxili blokun ventilyatorunun motoruyla problem

Daxili blokun ventilyatorunun motorunun pazlaması

Borubalı ventilyator vurulmuşdur. tozdan təmizləmək lazımdır.

Mühərrik idarənin (idarə etmənin) ödəməsinə pis birləşdirilmişdir.

 

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

 

_____________________________________________________________________________________

 

  • Е0

Сработало защитное устройство потока тока (Потребляемый ток компрессора высокое (Высокий ампераж компрессора)

-Низкое напряжение в электросети

-Плохое соединение контакта компрессора

  • Е1

Неисправность датчика температуры № 1 воздуха  на теплообменнике внутреннего блока. (датчик- капелька)

-Датчик неисправен или плохо подсоединен

  • Е2

Неисправность датчика температуры № 2 теплообменника внутреннего блока. (датчик- медная)

-Датчик неисправен или плохо подсоединен

  • Е4

Недостаточно хладагента

-Утечка хладагента (фреона).Требуется   доливка фреона в систему кондиционера   
-Трубная обвязка длиннее нормы
-Засорен фильтр внутреннего блока. Требуется очистка фильтра

 

 

  • E7

 

 

Проблема с мотором вентилятора внутреннего блока 

Заклинивание мотора вентилятора внутреннего блока 

Трубчатый вентилятор забит. Следует очистить от грязи.

Двигатель плохо подсоединен к платеуправленя.

 

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.