Airfel xeta kodlari, Arifel kondisonerlerin xata kodlari, Kondisioner umumi servis

POWER: Sabit açıq Daxili blok hava çəkmə sensoru (alov sensoru) işarəsi

POWER: TIMER üzərində dayanıqlıdır: 4 dəfə yanıp sönür Daxili blok boru sensoru (buxarlayıcı sensoru) işarəsi

POWER: 3 dəfə yanıp sönür

 • E1 Kompressorun yüksək təzyiqli qurulması
 • Dona qarşı Airfel daxili blokun boru qorunması
 • E3 Aşağı təzyiq çatışmazlığı
 • E4 Airfel kondisioner kompressorunun aşınması
 • E5 çöl blok boru sensoru xətası
 • E7 Faza sırası çatışmazlığı / faza çatışmazlığı / təzyiq dəyişdirmə xətası

 

Bu kodları istifadə edərək, kondisionerinizin problemini həll edə bilmədikdə, bu halda bizim servizmizə muraciyət edə bilərsiniz. Bizim əlaqə nomrələrimiz: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.

______________________________________________________________________________

 

МОЩНОСТЬ: фиксированная открытая метка встроенного датчика подушки безопасности (датчика пламени)

МОЩНОСТЬ: Устойчиво к ТАЙМЕРУ: 4 вспышки Внутренний блок трубки датчика (датчик пара)

МОЩНОСТЬ: мигает 3 раза

 • E1 Защита компрессора от высокого давления
 • Внутренний блок Airfel для защиты труб от замерзания
 • E3 Недостаток низкого давления
 • E4 Airfel износ компрессора кондиционера
 • E5 Ошибка датчика трубки пустынного блока
 • E7 Ошибка последовательности фаз / ошибка фазы / ошибка изменения давления

 

Если вы не смогли самостоятельно решить проблему вашего кондиционера с помощью этих кодов, то в этом случаи можете связаться с нашим сервисом. Наши контактные номера: (012) 374-92-02, 055-555-92-02.