Airfel xeta kodlari

Airfel kondisionerlərinin xəta kodları

POWER: Sabit açıq Daxili blok hava çəkmə sensoru (alov sensoru) işarəsi
POWER: TIMER üzərində dayanıqlıdır: 4 dəfə yanıp sönür Daxili blok boru sensoru (buxarlayıcı sensoru) işarəsi
POWER: 3 dəfə yanıp sönür
E1 Kompressorun yüksək təzyiqli mühafizəsi
Dona qarşı Airfel daxili birim boru qorunması
E3 Aşağı təzyiq çatışmazlığı
E4 Airfel kondisioner kompressorunun aşınması
E5 çöl blok boru sensoru xətası
E7 Faza sırası çatışmazlığı / faza çatışmazlığı / təzyiq dəyişdirmə xətası